Turer

Sikkerhetsinstruks ved dykking i GDK

 • Ved klubbturer og andre arrangementer som GDK er ansvarlig for er det kun klubbens egne dykkeledere som må benyttes. Dette ansvaret kan ikke delegeres bort til noen annen.
 • Før en dykketur starter skal dykkeleder:
 1. Gå igjennom ”sjekkliste før bruk av båten”.
 2. Kontrollere at alle har gyldig dykkesertifikat.
 3. Ta en gjennomgang av dykkeplassen. Bruke kart og forklare.
 4. Dele inn dykkerne i par og forsikre seg om at de har planlagt dykket. Den maksimale dykkedybden til den enkelte skal tilpasses sertifiserings og erfaringsnivå.
 5. Fylle inn felter i fellesloggen som skal fylles ut før dykking tar til. Det er NDF sin standardlogg som skal benyttes. Den finnes i dykkelederpermen.
 6. Oppfordre dykkerene til å fylle ut sin personlige dykkejournal.
 7. Spørre om noen ønsker å bruke mellomline eller overflatebøye.
 • Båten er sertifisert for 8 personer eller 1000 kg. Det bør derfor ikke være mer enn 6 dykkere med utstyr pluss båtfører.
 • Hvis båten ikke skal benyttes må dykkeleder allikevel ta med alt sikkerhetsutstyr.
 • Før avreise skal dykkeleder utpeke en loggfører og redningsdykker fra hver pulje hvis det lar seg gjennomføre.
 • Dykkelederpermen skal alltid være med.
 • Framme på dykkeplassen skal alltid minst en person være i overflateberedskap. Den personen skal være en av klubbens faste dykkeledere.
 • Etter dykket går dykkeleder igjennom ”sjekkliste etter bruk av båten”.

I tillegg til denne instruksen må Dykkeleder gjøre seg kjent med og følge bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter.

Leave a Comment