Luftfylling

Sikkerhetsinstruks for luftfylling i GDK

Drift

 • De som betjener kompressoren må være fylt 18 år og fått opplæring etter kompressoropplæringsskjemaet av kompressoransvarlig.
 • Før kompressoren startes skal luftelukene åpnes og oljenivået kontrolleres.
 • Sikringsbryteren på styringsskapet må vris om til stilling 1.
 • Før ei flaske fylles, skal det kontrolleres at prøvefristen ikke er utløpt, at kontrollstemplet er gyldig og at flaske og ventil er uskadd.
 • Hvis prøvefristen er utløpt eller flaska ikke har gyldig kontrollstempel, skal den ikke fylles før den er kontrollert og prøvd.
 • Før fylleslange koples til flaska skal flaskekran åpnes og blåse noen sekunder. Dette for å blåse vekk fuktighet i koplingspunktet.
 • All luftfylling logges i kompressorloggpermen, hvor siste trykkprøve er et av punktene.
 • Etter fylling lukkes lukene og styringsskapsbryteren vris tilbake til stilling 0.
 • Kompressoren skal ha et trykk mellom 50-80 bar når den ikke er i bruk. Dette for å holde fuktighet ute.

 

Vedlikehold

 • P21 filteret skal byttes etter 20-25 timers gangtid
 • Olje skal byttes hvert år
 • Lufttest skal foretas hvert år
 • Årlig kontroll av sikkerhetsventil og manometer
 • Service etter hver 1000 timers gangtid

Ellers se brukerveiledningen fra kompressorprodusenten.

 

Om “Kompressorjournalen”

I “Kompressorjournalen” føres kompressorens driftstimer, vedlikehold, endringer, reparasjoner og resultatene fra luftkontroll.

Dette er ordnet i kompressoransvarligpermen hvor det finnes følgende dokumenter:

 • Fyllelogg kompressor
 • Filterbytte kompressor
 • Oljebytte kompressor
 • Kontroll av kompressorens sikkerhetsventil og manometer
 • Reparasjoner og endringer kompressor
 • Siste lufttest og alle tidligere lufttester

Leave a Comment