Båten

Sikkerhetsinstruks for båtbruk i GDK

 • Båten kan maks ha 8 passasjerer eller 1000 kg last.
 • Alle personer ombord må ha godkjent flyteutstyr lett tilgjengelig.
 • Båtførere født etter 01.01.1980 må ha båtførerbevis.
 • Før båtturen starter skal skjema ”Sjekkliste før bruk av båten” fylles ut.
 • Etter båtturen skal skjema ”Sjekkliste etter bruk av båten” fylles ut.
 • De overnevnte skjemaene opplyser blant annet om sikkerhetsutstyr som skal medbringes.

 

Båten holdes i forsvarlig stand ved følgende prosedyrer:

 • Båten skal tas opp og settes inn i garasjen ved følgende forhold:
 1. Ved fare for islegging
 2. Ved lange kuldeperioder
 • Båtmotoren skal ha service en gang i året.
 • Båten skal minst tas opp en gang i året for reingjøring av skroget.
 • Det skal føres jevnlig ettersyn av pongtongen. Når skader oppdages skal de straks utbedres.
 • Det skal føres jevnlig ettersyn med fortøyningene. De skal være utført slik at båten aldri ligger å slår mot brygga eller utstikkerne

Båtansvarligpermen

Båtansvarlig har en perm i hylla på Stoa hvor følgende arkiveres.

Leave a Comment