Garasjen

Idrettshuset på Stoa

Idrettshuset på Stoa

Idrettshuset på Stoa

Kjært barn har mange navn. Foruten “Idrettshuset på Stoa” omtales redskapsbua vår gjerne som ”Sjøbua på Stoa” eller ”Garasjen”. Sistnevnte er nok mest brukt blant medlemmene.

Oppmøtested
Når vi skal på dykketur med båten er dette oppmøtested, da vår båtplass nesten er vegg i vegg. En kald høst- eller vinterdag er det også godt å stå inne og skifte før og etter dykket!

Kompressor
Vi fyller luft for medlemmer og ikke-medlemmer.

Litt historie
Når klubben flyttet fra Salen Båthavn til Stoa båthavn meldte behovet seg for ei bu. Det blei bestemt å oppføre en båtgarasje med eget rom til kompressoren.

I september 2003 startet planlegginga av ”Sjøbua på Stoa” som var navnet på bygningen. Den store pådriveren var Truls Sevje og med seg på laget hadde han Bjørn Terje Kleiv. I tillegg til at de begge snekret og murte så lagde Bjørn Terje tegningene og Truls kjøpte inn materialene.

Det tok litt tid å få byggetillatelse fra kommunen. Straks det var i orden ble sålen støpt og byggearbeidet var i gang.

Våren 2004, etter mange og harde dugnadstimer, begynte ting å ta form. Tak og vegger var på plass og dugnadsgjengen så stor framgang.

Det blei en liten budsjettsprekk som oppveies av all den glede og nytte som klubbens medlemmer har hatt av bygningen.

Klubben er stolt over at dette flotte bygget lot seg reise på dugnadsinnsats og retter en stor takk til alle som var med.

Leave a Comment