Marinbiologi

Norges Dykkeforbund kan tilby emnekurs i marinbiologi. Kurset er beregnet for alle som er interessert i livet og miljøet under vann, og som ønsker å lære mer om dette.

Det trengs ingen forkunnskaper innenfor biologi. Er du interessert i hva du ser under dykkene dine? Eller lurer du påhva du har fotografert?

Innholdet i kurset er basert pået nyutviklet kursmateriell. Dette er godkjent av CMAS.

Emnekurset fører frem til et eget sertifikat: ”CMAS ScientificSpecialityBrevet –Marine Biology”.

Sertifikatet har internasjonal gyldighet, men innholdet i emnekurset er tilpasset flora og fauna i våre egne farvann.

Kurset inneholder teori og dykking. Dykkene skal være enkle slik at de er tilpasset alle.

Deltakelse krever dykkesertifikat CMAS*, PADI OW eller tilsvarende.

Kurset omfatter 18 timer og er godkjent for VO-midler.

Fra kursinnholdet kan vi nevne:

  • havet som livsmiljø
  • kunnskap om vanlige alger
  • en gjennomgang av de vanligste dyregruppene
  • 2-3 dykk
  • studier av innsamlet materiale
  • forurensning og påvirkning av miljøet

Leave a Comment