Dykkeledelse

Dykkeledelse i klubben

En god klubb-dykkeleder behersker forebygging, service og riktig handling ved eventuell hendelse.

Følgende tema inngår i opplæringen:

 • Planlegging: bruk av kart over klubbens mest brukte dykkesteder, tidevannstabell osv.
 • Trening i briefing og organisering på dykkestedet
 • Opplæring i forebygging av ulykker
 • Hvordan utøve dykkelederrollen
 • Handling ved hendelse eller brudd på avtalt dykkeplan
 • Opplæring i klubbens internkontrollsystem, felles sikkerhetstutstyr, kommunikasjonsutstyr, båt og kompressor

Krav til deltakere:

 • Minimum 18 år.
 • Minimum CMAS* apparatdykkersertifikat eller tilsvarende og minimum 20 dykk.

Klubben er ansvarlig for å finne kvalifiserte personer til å  lede opplæringen.
Disse kravene skal være hjemlet i klubbens internkontrollsystem.
Opplæringen omfatter både teori og praktisk trening.
Treningen skjer under veiledning på klubbdykketurer.
Omfanget tilsvarer en helg eller to-tre ettermiddager pluss to dykkedager.

Undervisningsmateriell:

 • Heftet “Introduksjon i dykkeledelse”
 • NDFs dykkelederperm
 • Klubbens Internkontrollsystem

 

Leave a Comment