OBS! Årsmøte og årsfest flyttet til 17.feb. 2018

Grenland Dykkeklubb ønsker å invitere til årsmøte, 17.februar 2018 kl 1800.
Dette blir da avholdt på Rio Pizza i Porsgrunn.
Siden det i 2017 ikke ble avholdt julebord velger vi å ha en årsfest etter årsmøtet i stedet for.
Vi blir værende på Rio utover kvelden. Vi forhåndsbestiller pizza for de som ønsker å delta på årsfesten.
Vel møtt og ta gjerne med følge på årsfesten!
Håper så mange som mulig får til å komme.

Leave a Comment