Ryddeaksjon i Grenland

Grenland Dykkeklubb skal lørdag 3 september gjennomføre en undervanns ryddeaksjon i Skienselven. Denne aksjonen er en del av et nasjonal maritimt ryddeprosjekt som vil bli gjennomført flere ganger de neste årene.

Tidligere i sommer har vi gjennomført en dykke-observasjonsrunde lang elven i Porsgrunn for å se litt status på marin forsøpling, og hvor det ville være mulig å utføre en aksjon. Vi utførte da et dykk langs bryggekanten til Down Town og gjorde en del funn av handlevogner, sykler, bildekk osv. Dette ønsker vi å få hente opp og kjøre bort til deponering.
Vi har nå fått en avtale med senterledelsen på Down Town om disponering av et område helt sør/vest på parkeringsplassen. Dette vil fungere som et område hvor vi kan etablere en “base” for dagen, og som et område hvor det vil være mulig å få tilgang for både lastebil med kran og konteinere for bortkjøring og deponering av avfallet.

Ryddeaksjonen er for Grenland Dykkeklubb et rent dugnadsprosjekt for nærmiljøet. Men vi er i samtaler med kommunen og renovasjon i grenland, samt at vi prøver å få noen lokale samarbeidspartnere til å være med slik at vi kan skape litt publistet/forståelse rundt dette med marine forsøpling, og en holdnings endring til dette med å forsøple naturen vår. Vi kommer også til invitere media for å få mest mulig publistet og vise frem våre samarbeidspartnere.

For å gjennomføre dette på god måte, trenger vi hjelp av nettopp deg! Det er ikke krav til å dykke for å være med på dette.

Kontaktpersoner:
Charlotte Flatland Tlf: 92065503
Fredrik Andersen Tlf: 41545797
Tegning Ryddedugnad

Leave a Comment