Årsmøte i Grenland Dykkeklubb 11 februar 2015

Årsmøte i Grenland Dykkeklubb avholdes onsdag 11 februar kl 19:00 på Rio Pizza i Porsgrunn, hvor vi har fått låne et konferanserom. Kvelden avsluttes med pizza og sosialt samvær
1. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Jfr § 13, punkt 2 i Vedtekter GDK
2. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil være tilgjengelig for medlemmene ei uke før årsmøtet. Jfr § 13, punkt 2 i Vedtekter GDK

Vedtektene finne du her

Leave a Comment